Корисна інформація

Якими правами володіють члени ОСББ?

Згідно ст. 6 ЗУ «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку», а також ст. 14 ЗУ «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» члени ОСББ мають право:

 • обирати і бути обраним в органи правління
 • отримувати дані про діяльність ОСББ (в т.ч. фінансової)
 • брати участь в управлінні ОСББ (в рамках законодавства і статуту об’єднання)
 • знайомитися з протоколами загальних зборів і листами опитування
 • вимагати від статутних органів захисту своїх прав та дотримання правил добросусідства
 • безперешкодно користуватися спільним майном будинку (з урахуванням законних обмежень)
 • отримувати інформацію про стан будинку, умови її утримання і експлуатації, витрати на утримання спільного майна та надходження, отримані від його використання

Порядок реалізації прав співвласників визначається законом і не повинен порушувати права інших власників. Спори між членами ОСББ вирішуються за згодою сторін або в суді.

Що входить в обов’язки членів ОСББ?

 • дотримуватися Статуту ОСББ
 • виконувати рішення статутних органів
 • своєчасно оплачувати внески і платежі по ЖКГ
 • відшкодовувати збитки, завдані іншим співвласникам
 • дотримуватися чистоти в будинку і на прибудинковій території
 • дотримуватися правил пожежної безпеки та санітарних норм
 • використовувати приміщення за призначенням, забезпечувати їх збереження
 • інформувати органи управління ОСББ (ОСББ) про пошкодження в будинку
 • запобігати порушенням законних прав та інтересів інших співвласників
 • проводити реконструкцію, реставрацію, поточний і капітальний ремонт будинку

Які можуть бути джерела доходу у ОСББ?

Згідно зі статтею 21 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», основні кошти ОСББ може отримувати від (список джерел фінансування ОСББ):

 • субсидій та пільг
 • кредитних і позикових коштів
 • внесків і платежів співвласників
 • господарської діяльності товариства
 • здачі в оренду допоміжних приміщень та іншого спільного майна будинку
 • добровільних майнових (грошових) внесків фізичних і юридичних осіб
 • капіталовкладень власників, зібраних на оплату витрат по організації ОСББ

За якими тарифами члени ОСББ оплачують комунальні послуги?

Члени ОСББ самостійно визначають порядок обслуговування будинку, вибирають обслуговуючу компанію і формують тарифи (членські внески) на утримання будинку і прибудинкової території.
Чи може ОСББ розпоряджатися прибудинковою територією?

Прибудинкова територія, передана на баланс об’єднання, може бути упорядкована на розсуд ОСББ в залежності від його потреб. При цьому, значні зміни (будівництво гаражів, автостоянок, установка кіосків або допоміжних споруд) повинні бути узгоджені з місцевими органами державної виконавчої влади.
Чи потрібна згода ОСББ на здачу квартири в оренду?

Власники квартир або нежитлових приміщень в будинку, в якому створено ОСББ, мають право розпоряджатися власним майном на свій розсуд (продавати, здавати в оренду і т.д.) і без згоди об’єднання. При цьому на власника покладено обов’язок проінформувати покупця або орендаря про те, що дане приміщення є складовою частиною будинку, в якому створено ОСББ, ознайомити з статутом об’єднання, його правами і обов’язками.

Як використовуються гроші, отримані за оренду приміщень ОСББ?

Фінансові надходження, отримані від здачі в оренду об’єктів спільної власності, повинні бути спрямовані на утримання і експлуатацію будинку, формування резервного фонду на капітальний ремонт або зменшення комунальних платежів. Будь-який розподіл доходів між членами ОСББ не допустимо, оскільки перетворює об’єднання в комерційну організацію.
Хто і яким чином керує ОСББ?

Згідно із законодавством, вищим керівним органом об’єднання є загальні збори співвласників багатоквартирного будинку. Скликається і проводиться воно не рідше одного разу на рік, а його рішення є обов’язковим для всіх членів ОСББ (заперечується в судовому порядку).
Які питання вирішуються на загальних зборах ОСББ?
Відповідно до статті 10 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», до виключної компетенції загальних зборів членів ОСББ відноситься наступне:

 • обрання (переобрання) членів правління
 • затвердження кошторису, балансу та річного звіту
 • прийняття рішень про проведення будівельних та ремонтних робіт
 • затвердження статуту об’єднання, а також внесення до нього змін
 • обрання (відкликання) керівника, затвердження та зміна умов договору з ним
 • питання про використання загального майна (в тому числі визначення обмежень)
 • визначення заохочення голови і членів правління (в тому числі матеріального)
 • встановлення порядку сплати, переліку та розмірів внесків та платежів співвласників будинку
 • попереднє узгодження умов договорів, укладених на суму, що перевищує ліміт статуту, договорів щодо цінних

 

За матеріалами: http://www.lawportal.com.ua/osmd-osbb-pravovye-njuansy.html